Jak leczyć mięczaka zakaźnego

Mięczak zakaźny jest jedną z najczęstszych chorób zakaźnych, wywołaną przez wirusy z grupy ospy. Atakuje przede wszystkim osoby o obniżonej odporności, w tym dzieci w wieku do 5 lat, oraz dorosłych aktywnych seksualnie. Wykwity skórne, wywołane obecnością wirusa mięczaka, mogą w skrajnych przypadkach występować w liczbie nawet do kilkuset zmian, co powoduje znaczny dyskomfort pacjenta. Wskazane jest ich usunięcie, a w przypadku wtórnych zakażeń, kuracja antybiotykowa.

 

Metody leczenia mięczaka zakaźnego

– Wykwity skórne, spowodowane zakażeniem wirusem mięczaka zakaźnego, to tkanki zmienione chorobowo, i mimo że istnieje wysokie prawdopodobieństwo ich samoistnego ustąpienia, należy je bezwzględnie obserwować, a w przypadku ich wzrostu, usunąć. Istnieje kilka metod usuwania mięczaków ze skóry pacjenta. Za najpopularniejsze metody usuwania mięczaka uważa się te niepowodujące blizn w miejscu usunięcia zmiany. Należy do nich łyżeczkowanie przy pomocy łyżeczki chirurgicznej. Zmiany rozrośnięte i trudne do usunięcia zaleca się usuwać przy pomocy skalpela lub igły o szerokim świetle. Warto także rozpatrzyć możliwość usunięcia zmiany przy pomocy zamrożenia jej ciekłym azotem, tzw. krioterapii lub wypalania, czyli elektrokoagulacji. Inną metodą usuwania mięczaka zakaźnego jest jego nakłucie i wyciśnięcie zawartości guzka, a następnie zastosowanie nalewki jodowej, azotanu srebra, roztworu fenolu lub podofiliny. Metoda ta jest jednak zarezerwowana dla pacjentów z niewielką liczbą zmian – podkreśla dr Igor Michajłowski, prowadzący Clinica Dermatologica w Gdańsku.

 

Znieczulenie dzieci przed zabiegiem

W przypadku dzieci, mających wykwity skórne, stosuje się miejscowe znieczulenie kremem zawierającym środki znieczulające (eutectic mixture of local anesthetic – EMLA), który umieszcza się pod opatrunkiem na minimum 30 minut przed zabiegiem usuwania zmiany. W sytuacji, gdy zmian jest bardzo dużo, zalecane jest usuwanie ich u dzieci w znieczuleniu ogólnym.

 

W przypadku osób dorosłych zwykle nie stosuje się znieczulenia miejscowego.

Po usunięciu zmiany zalecane jest podanie choremu retinoidów, podofilotoksyny lub imikwimodu.